STA, projektový ateliér, v.o.s. byl založen v roce 2003. V roce 2021 proběhla změna právní formy na s.r.o. Zabýváme se kompletní projektovou přípravou staveb a inženýrskou činností, včetně obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Páteř týmu tvoří dlouhodobě spolupracující skupina zkušených a autorizovaných osob. Téměř všechny projekty zpracováváme od studie po realizační dokumentaci včetně interiéru a autorský dozor. V rámci navrhovaných staveb řešíme vždy širší urbanistický kontext, v případě potřeby zpracováváme i územně plánovací dokumentace nebo jejich změny. Pravidelně se účastníme veřejných architektonických soutěží na společensky významná témata. V rámci naší každodenní praktické činnosti zahrnující intenzivní výkon autorského dozoru jsme zvyklí na tlak ze strany investora spočívající ve snaze o efektivní využití investičních prostředků. Za dobu své existence jsme navrhli mnoho realizací a získali řadu ocenění v oblasti architektury občanských, bytových, zdravotnických, průmyslových a sportovních staveb.

Zajišťujeme vypracování urbanistických a architektonických studií, návrhů staveb a vizualizací, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, pro výběr dodavatele, pro realizaci stavby, skutečného provedení stavby, výrobní dokumentace, návrhu a dokumentace interiérů, výkon technického a autorského dozoru, projednání staveb a zastupovávání klienta ve správních řízeních a dalších speciální požadavky investora. Součástí je vždy přímo či externě zpracovaná dokumentace přípojek a rozvodů inženýrských sítí, statické posouzení objektů, geodetické zaměření, požárně bezpečnostního řešení. Součástí může být rovněž zajištění speciálních posudků - EIA, akustické posudky,emisní a rozptylové studie.

Aktuální projekty zpracováváme také metodou BIM. V rámci své činnosti přímo provozujeme a využíváme zejména softwarové a technologické vybavení a platformy ArchiCAD, Twinmotion, Artlantis, Rhino, V- Ray, Trimble Real Works, RIB SW iTWO structure fem SLAB, RIBtec RTool, 3D tiskárny PRUSA, Prostorový 3D scan - Trimble X7 [Video]


Ing. arch. Zbyněk Skala
Vedoucí ateliéru
Autorizovaný architekt

Číslo autorizace: 2963
Typ autorizace: A

Ing. arch. Martin Krtouš
zástupce vedoucího ateliéru Strakonice
architekt


Ing. arch. Pavla Homolková
zástupce vedoucího ateliéru Praha
autorizovaný architekt

Číslo autorizace: 4960
Typ autorizace: A1

Ing. arch. Klára Skalová
autorizovaný architekt, koordinátor BOZP
Číslo autorizace: 4960
Typ autorizace: A1

Ing. Kateřina Božková
stavební inženýr

Ing. Milada Skládalová Hálková
autorizovaný inženýr
Číslo autorizace: 0102026
Typ autorizace: IP00

Ing. arch. Martin Krejčí
architekt

Ing. Aleš Novotný
stavební inženýr


EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Jiří Neumitka
autorizovaný inženýr
Číslo autorizace: 0100648
Typ autorizace: IP

Bohumil Kouba
3D tisk, webmaster