STA, projektový ateliér, v.o.s. byl založen v roce 2003. Od roku 1998 jeho hlavní zakladatelé spolupracovali jako fyzické osoby. Zabýváme se kompletní projektovou přípravou staveb a inženýrskou činností, včetně obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Páteř týmu tvoří dlouhodobě spolupracující skupina zkušených a autorizovaných osob. Téměř všechny projekty zpracováváme od studie po realizační dokumentaci včetně interiéru a autorský dozor. V rámci navrhovaných staveb řešíme vždy širší urbanistický kontext, v případě potřeby zpracováváme i územně plánovací dokumentace nebo jejich změny. Pravidelně se účastníme veřejných architektonických soutěží na společensky významná témata. V rámci naší každodenní praktické činnosti zahrnující intenzivní výkon autorského dozoru jsme zvyklí na tlak ze strany investora spočívající ve snaze o efektivní využití investičních prostředků. Za dobu své existence jsme navrhli mnoho realizací a získali řadu ocenění v oblasti architektury občanských, bytových, zdravotnických, průmyslových a sportovních staveb.

- vypracování urbanistických studií
- vypracování územně plánovací dokumentace
- vypracování architektonických studií, návrhů stavby a vizualizace
- vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí
- vypracování dokumentace pro stavební povolení
- vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby
- vypracování dokumentace pro realizaci stavby
- vypracování dokumentace skutečného provedení
- vypracování výrobní dokumentace
- zpracování studií a realizační dokumentace interiérů
- výkon technického a autorského dozoru
- vypracování individuálních záměrů investora

Další činnosti, související s projektem, zajistíme sami nebo s našimi osvědčenými subdodavateli:
- zajištění přípojek a rozvodů zdravotní instalace, kanalizace, vytápění, slaboproudu, silnoproudu, zabezpečovací systému, specializovaných rozvodů a dalších
- statického posouzení objektu
- požárněbezpečnostní posouzení objektu
- geodetické zaměření
- zajištění radonových, hydrogeologických, stavebně technických, mykologických, památkových, dendrologických a dalších průzkumů
- zpracování akustických studií, studií osvětlení, oslunění a rozptylových studií
- provedení modelu stavby
- vizualizace - digitální model staveb
- fotodokumentace stavby
aj.

Ing. arch. Zbyněk Skala
Vedoucí ateliéru
Autorizovaný architekt

Číslo autorizace: 2963
Typ autorizace: A

Ing. arch. Martin Krtouš
zástupce vedoucího ateliéru Strakonice
architekt


Ing. arch. Pavla Homolková
zástupce vedoucího ateliéru Praha
autorizovaný architekt

Číslo autorizace: 4960
Typ autorizace: A1

Ing. arch. Klára Skalová
autorizovaný architekt, koordinátor BOZP
Číslo autorizace: 4960
Typ autorizace: A1

Ing. Milada Skládalová Hálková
autorizovaný inženýr
Číslo autorizace: 0102026
Typ autorizace: IP00

Ing. Kateřina Krumpová
stavební inženýr

Ing. arch. Lenka Vojíková
architekt

Ing. Aleš Novotný
stavební inženýr

Martina Vávrová
stavební technik

Bohumil Kouba
3D tisk, webmaster