Základní údaje

Stavba: Byty Čína České Budějovice
Datum: 4/2006
Investor: GARANTSTAV a spol.., tel. 383 32 11 91, 603 25 96 37
Autor: Ing. arch. Zbyněk Skala
Vypracoval: Martin Krtouš
Zámek 1, 386 01 Strakonice

Architektonická studie řeší nástavbu objektu bývalé Zemědělské pojišťovny v Českých Budějovicích. Jedná se o lokalitu v Husovy kolonii, pozemek 586/4 a 556/1. Ve fázi studie je navrženo 13 bytových jednotek o velikosti 37 až 167 m2. Jednotlivé dispozice bytů jsou podrobně dokumentovány v grafické části studie. Mezi hlavní dispoziční principy patří využití horního osvětlení a hloubky bytového traktu, dále orientace jednotlivých bytů k jihu prostřednictvím teras a prosklených stěn a využití centrálního dvora. Centrální dvůr je doplněn bazénovou halou , která bude v letních obdobích otevřena do bočních privátních parterů vnitrobloku. Ve vazbě na současné funkční využití objektu bude využit hlavní vstup i vrátnice. Část parteru vnitrobloku provazuje byty s parkingem na pozemku stavby. Privátní parking, vrátnicový systém, úprava dvora a plošný standard bytů představují investorem vložené rezidenční znaky bydlení.

Z požárního hlediska bude využito stávající hlavní schodiště, které bude na jednotlivých podlažích přepaženo požárně dělícími uzávěry. Tím vznikne v napojení na chodby obytné nástavby chráněná úniková cesta v limitu délky úniku. Toto řešení eliminuje drahé konstrukční zákroky ve stávajícím provozovaném objektu.

Z konstrukčního hlediska je limitujícím faktorem modulový rastr stávajícího ocelového skeletu ve spodních podlažích. Navržené dispozice tento rastr zohledňují. Tento konstrukční systém na druhé straně zaručuje flexibilitu dispozičních úprav, která umožní zvýšení přizpůsobivost i nabídky poptávce.

Pro lokalitu je zpracován regulační plán. Problematika byla konzultována na odboru územního plánu a architektury při statutárním městě České Budějovice.
Z hlediska připojení na sítě je počítáno s využitím stávajících přípojek objektu při nadvýšení spotřeby vody a energií.