Základní údaje

Stavba: Kulturní centrum Kuřim
soutěžní návrh
Autoři: Ing. arch. Zbyněk Skala, Ing. arch. Martin Krtouš

Výkresy
Situace [*.pdf]
Půdorys 1.pp [*.pdf]
Půdorys 1.np [*.pdf]
Půdorys 1-2.np [*.pdf]
Půdorys 2.np [*.pdf]
Půdorys 3.np [*.pdf]
Řez 1 [*.pdf]
Řez 2 [*.pdf]