ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

název akce: STUDIE HOTELU
místo: západní Čechy
investor: soukromá společnost

PROJEKTOVÝ TÝM:
autoři: Ing. arch. jan Zákostelecký, Ing. arch. Tomáš Harom
spolupráce: Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jana Pytlíková

STAVBA:
hlavní konstrukční řešení: dům ve svahu se zelenou střechou
technické vybavení: maximální komfort

PROJEKT:
hlavní myšlenka, motto: „... a co když na tom svahu neuděláme dům?“
studie: květen – červenec 2008

POPIS PROJEKTU:
Vizionářský záměr navrhnout na pozemcích investora poblíž česko – německé hranice hotel byla výzva. V prvních fázích jsme na svahu navrhovali jakýsi rondel s vnitřími rampami a řešili problémy s fasádami. Teprve idea celý dům do svahu „schovat“ a nad terén vysunout pouze vstup fungovala ve všech směrech. Po vstupu do hotelu můžete postupně scházet hlouběji a hlouběji. Vzhledem k vnitřnímu uspořádání jsme zvolili název: Hotel Cascade.