ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

název akce: STUDIE ZÁSTAVBY PROLUKY “KOFLÍK”
místo: Strakonice
investor: HAMAGA a.s., Praha
fotomodelu: PK model

PROJEKTOVÝ TÝM:
autoři: Ing. arch. Jan Zákostelecký
spolupráce: Ing. arch. Petra Samková, Bc. Josef Habersberger

STAVBA:
hlavní konstrukční řešení: železobetonový monolitický skelet, zavěšený obvodový plášť

REALIZACE:
plocha proluky: 700 m2
užitná plocha: 2800 m2
obestavěný prostor: 8520 m3
investiční náklady: cca 50 mil Kč

PROJEKT:
hlavní myšlenka, motto: 4 zuby
studie: červenec 2007 – březen 2008

POPIS PROJEKTU:
Studie nepočítala se zachováním žádného ze stávajících objektů. Velmi úzký, dlouhý a převýšený pozemek byl využit pro čtyři soliterní objekty vytvářející malé soukromé dvory. Dopravní napojení je možné z úrovně náměstí z jihu i z ulice Pionýrská na severu.První z domů byl navržen jako dostavba fronty náměstí. Ve stejných hmotách byly řešeny i prostřední dva objekty. Nejsevernější hmota byla uvažována jako nástavba stávajícího výměníku. Jako funkční využití byla zvolena kombinace bydlení (1 byt na patře, mezonety v posledních dvou podlažích), služeb a administrativy.

pdf přílohy:
Situace [*.pdf]
Půdorys 1.NP [*.pdf]
Půdorys 2.NP [*.pdf]
Půdorys 3.NP [*.pdf]
Půdorys 4.NP [*.pdf]
Půdorys 5.NP [*.pdf]
Půdorys 6.NP [*.pdf]
Půdorys 7.NP [*.pdf]
Pohled [*.pdf]