ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

název akce: Domov pro seniory Litomyšl
Soutěžní návrh

Vyhlašovatel: Město Litomyšl
Autoři: Ing. arch. Zbyněk Skala, Ing. arch. Martin Krtouš, Bc. Lukáš Havelka, Ing. arch. Pavla Homolková

Objekt novostavby měl zahrnovat 60 jednolůžkových pokojů včetně sociálního zařízení. Veškeré obslužné funkce musely být navrženy na kapacitu nejméně 80 osob. Návrh řešil parking a dopravní napojení odpovídající potřebám objektu a také venkovní pobytové plochy s odpovídajícím množstvím zeleně.