ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

název akce: Rekonstrukce kostela CČSH v Mirovicích
Investor: Náboženská obec Církve československé husitské v Mirovicích
Autor: Ing. arch. Zbyněk Skala, STA, projektový atelier, v.o.s.
Spolupráce: Ing. arch. Pavla Homolková, Ing. arch. Martin Krtouš
Stupeň: architektonická studie, DSP, DPS, začíná realizace

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby po požáru. Stavba je z 2. 1 30. let a jejím autorem je architekt Vachata. Cílem rekonstrukce je nekonkurovat původní architektuře 30. let a očistit ji od pozdějších stavebních úprav. Oprava kostela je koncipována tak, aby stopy historických událostí roku 2015 byly vizuálně patrné. Oprava zadního bloku bytů a kanceláří je koncipován pragmaticky s ohledem na funkci a ekonomickou přiměřenost. Kromě obnovy základní funkce kostela je cílem stavebníka širší přesah původní funkce stavby směrem k dalším duchovním, charitativním až kulturním aktivitám. Celý návrh rekonstrukce je vnímán jako scéna pro budoucí aktivity tohoto druhu. Hlavní hmota kostelní lodi má zcela novou formu zastřešení v podobě přiznaného železobetonového stropu s integrovaným světlíkem ve tvaru kříže. Věž bude odstrojena a doplněna točitým schodištěm z pozinkované oceli. Nově bude doplněn zvon (zvony). Stavební úpravy věže se formálně hlásí ke stavbě Husova sboru na Vinohradech od Pavla Janáka. Interiér věže a kalich budou osvětleny. V rámci rekonstrukce bude provedena celková revitalizace parteru. Parter tvoří dvě základní plochy. Jedná se o spádovanou dlážděnou plochu vstupního předpolí, která druhotně plní funkci parkoviště. Na východním průčelí je navržena poloveřejná terasa. Součástí terasy jsou malokorunní druhy listnatých stromů s poosvětlením a integrované lavičky. Prostor terasy je určen pro navazování kontaktů církve s vnějším světem.

pdf přílohy:
Situace [*.pdf]
Stávající stav [*.pdf]
Půdorys 1.pp a 1.np [*.pdf]
Půdorys 2.np a střecha [*.pdf]