ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Stavba: Vila Na Ptáčkově, Písek
Investor: Soukromá osoba
Generální projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice
Autor: ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: ing. arch. Martin Krtouš
Stupeň: studie, DUR, DSP, DPS

POPIS PROJEKTU:
Jedná se o vilu ve velké zahradě. Pozemek je ze všech světových stran pohledově otevřen do vzrostlé zeleně. Výšková profilace mírného severního svahu je koncentrována do lokálního výškového předělu o výšce blížící se jednomu podlaží. Novostavba domu je umístěna do pomyslného těžiště celého prostoru. Severní část pozemku tvoří vstupní předpolí. Jižní část pozemku je domem odcloněná privátní plocha. Koncept domu počítá s pohybem vozidel i osob „pod domem“. Hlavní úroveň vyvýšeného přízemí zahrnuje téměř celý provoz obytné části domu. Navržený koncept umožňuje kontakt téměř všech obytných prostor domu s terénem. Dispoziční řešení vychází z urbanistického konceptu. Hlavní obytné podlaží je striktně podřízeno konceptu lineárního hřebenového umístění ke světovým stranám. Všechny obytné místnosti jsou orientovány na jih. V západní části domu je denní část využívající odpolední oslunění, východní část je ložnicová. Mezi denní a ložnicovou částí je umístěná hlavní vertikální komunikace v podobě přímého jednoramenného schodiště. Převýšení pozemku je využito k funkční segregaci „nečisté“ vstupní zóny a „čisté“ obytné plochy. Otevřená pracovna na střeše domu ve formě pozorovatelny umožňuje panoramatický rozhled po pozemku a zeleném okolí. Dispozice maximálně čerpá z přírodních kvalit prostředí.

pdf přílohy:
Situace [*.pdf]
Půdorysy [*.pdf]
Řezy [*.pdf]
Pohledy [*.pdf]