ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Stavba: Rekreační objekty Zátoň
Investor: Soukromá osoba
Generální projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice
Autor: ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: ing. arch. Olga Gálisová, ing. arch. Pavla Homolková
Stupeň: studie, DUR, DSP, DPS

POPIS PROJEKTU:
Návrh vychází z umístění stávající podélné stavby rovnoběžně s vrstevnicemi jihozápadního svahu. S odstupem je umístěna hmota identického příčného profilu. Navržený soubor staveb tak maximálně vyžívá příznivé orientace ke světovým stranám a možnosti budoucího výhledu jihozápadním směrem. Z hmotového hlediska jsou obě stavby poplatné původní podélné formě lidové chalupy se sedlovou střechou a s asymetricky přetaženým okrajem střechy – zápražím. Mezi oběmi stavbami vzniká „soutěska“ – prostor využitý k propojení jižní a severní části rozsáhlé parcely. Komunikační propojení počítá s koňskýmí schody mizejícími v terénu. Komunikační osa je totožná s podélnou osou řešených pozemků. Na jihozápadní fasádě je navržen krytý vyvýšený chodník a soustava letmých teras. Systém teras je navržen s ohledem na množství autonomních celků v parteru, je však univerzální a je možné jej modifikovat a optimalizovat. Mezi stávající objekt a komunikaci je umístěno vstupní předpolí a parking.

pdf přílohy:
1NP [*.pdf]
2NP [*.pdf]
Řez [*.pdf]
Pohled [*.pdf]