ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Stavba: Novostavba rehabilitačního pavilonu nemocnice R+S v Benešově
Investor: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.Máchova 400, 25646 Benešov
Generální projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice
Autor: ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: ing. arch. Martin Krtouš
Stupeň: studie

POPIS PROJEKTU:
Pavilon tvoří hlavní vstup do nemocnice. Je umístěn do zářezu v terénu s převýšením jednoho podlaží. Vstup pod rohovým převisem je díky pozvolné zatáčce situován na osu stoupající přístupové komunikace. Polozapuštěný suterén obsahuje nemocniční kavárnu, ambulance a vodoléčebné procedury včetně bazénu. Druhé podlaží tvoří dvě lůžková oddělení s částečnou vazbou na terén. Ustupující třetí podlaží obsahuje úsek fyzioterapeutických cvičeben a tělocvičen s výstupy na střešní terasy. Objekt propojuje nemocniční areál a město. Svým charakterem a měřítkem nejde o ryze nemocniční pavilon. Počítá se s využitím řady procedur a služeb pro širokou veřejnost.

pdf přílohy:
1NP [*.pdf]
2NP [*.pdf]
3NP [*.pdf]
Řez [*.pdf]