ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Stavba: Objekty pro rekreaci na Javorníku
Stavebník: Soukromá osoba
Generální projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice
Autor: ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: ing. arch. Martin Krtouš
Stupeň: studie

POPIS PROJEKTU:
Základním urbanistickým konceptem je umístění tří identických objektů na patu svahu mezi hlavní komunikaci obce a sjezdovku. Hřebeny objektů jsou rovnoběžné s vrstevnicemi i komunikací. Dvoupodlažní objekty jsou umístěny do zářezu čímž jsou obě podlaží přístupná z terénu. Orientace objektů ve směru východ - západ,zajišťuje oslunění obou hlavních fasád. Úpatí svahu je obecně vnímáno jako velmi lukrativní poloha. Jedná se nejen o patu lyžařského svahu regionálního významu, ale i o nástupní místo ke kapli sv. Antonína Paduánského. Rovněž se jedná o alternativní nástupní místo k rozhledně na vrcholu Javorníku. Mezi objekty jsou vynechány široké proluky, které umožňují volný průchod lyžařů i letních rekreantů.

pdf přílohy:
Situace [*.pdf]
1NP [*.pdf]
2NP [*.pdf]
Řezy [*.pdf]