ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Stavba: Prodejna měšťanského pivovaru Strakonice
Generální projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 38601 Strakonice, IČ: 26 06 12 52
Generální dodavatel: PRIMA, a.s., Strakonice
Autor: Ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: Ing. arch. Pavla Homolková
Statika: Ing. Josef Skala, PhD.
PBŘ: Ing. Pavel Bublík
Elektro: Martin Počta
Studie: 2015
DSP, DPS: 2016
Realizace: 2017- 2018

POPIS PROJEKTU:
Přáním investora bylo nahradit starý dřevěný prodejní stánek a vytvořit reprezentativní, ale velmi levný vstupní objekt pivovaru s prodejnou. V podmínkách investičně omezeného zadání nebylo ambicí návrhu konkurovat měřítku velkých historických štítů pivovaru, ale naopak koncipovat objekt jako jejich hmotovou podnož. Měřítkově je stavba koncipována jako pavilon v parku. Pro propojení se stávajícím parkovištěm a s hlavním pěší tahem do města a na blízký hrad byly doplněny terénní schody.
Dispozice pavilonu je maximálně zjednodušena, jedná o prázdný prostor s vloženým jádrem. Jádro obsahuje nezbytné zázemí personálu a zápultí prodejny. Vstup do prodejní části je umožněn přes novou vstupní terasu z čelní východní fasády. Šířka terasy je rovna polovině hloubky pavilonu. Převisy střechy vytváří slunolamy skleněným výlohám a zároveň kryjí všechny hlavní pěší vstupy zákazníků i zaměstnanců. Přetažené obvodové stěny v západní části přebírají funkci plotu a dělící zdi. Plocha technologie je v budoucnu využitelná jako plošná rezerva.
Veškeré zdivo je pohledové z betonových šalovacích tvárnic. Stropní a zároveň střešní konstrukce je pohledová monolitická železobetonová deska se zapuštěnými bodovými svítidly a kabeláží uvnitř kanálků vytvořených při betonáži. Na podlaze je kletovaný beton.

pdf přílohy:
Situace [*.pdf]
Půdorys [*.pdf]
Řezy [*.pdf]
Pohled jižní [*.pdf]
Pohled západní [*.pdf]