ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Stavba: Polyfunkční dům Na Ohradě ve Strakonicích
Investor: Znakon Reality, s.r.o.
Generální projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice
Generální dodavatel: Znakon a.s.
Autor: Ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: Ing. arch. Martin Krtouš, Ing. arch. Pavla Homolková, Ing. Aleš Novotný
Statika: B2K design, s.r.o., Ing. Roman Balík, Ing. Jiří Kosobud
PBŘ: Emilie Lišková
Vytápění: Ing. Pavel Míka
Elektro: MPE, s.r.o., Martin Počta
ZTI: Hubert Faber
Studie: 2007
DSP: 2010
DPS: 2016
Realizace: 2017-2019

POPIS PROJEKTU:
Ačkoli patří místo stavby k širšímu centru města, jedná se o území, jehož původní zástavba byla v 80. letech zcela srovnána se zemí. Objekt je umístěn do „nárožní“ proluky mezi dva panelákové štíty, čímž uzavírá neukončený městský blok. Směrem do veřejného prostoru pomáhá významně definovat prostor postupně vznikajícího „náměstí“, které výrazně odděluje od ulice Na Ohradě. Podstatná byla snaha o rehabilitaci městského charakteru sídlištní lokality. Dům má rozsáhlé dvoupodlažní loubí a ustupující střešní nástavbu. Součástí komplexu jsou i krytá garážová stání v docházkové vzdálenosti.
Pozemek stavby byl hustě protkán inženýrskými sítěmi. Jeden z bloků přemosťuje neodstranitelnou výměníkovou stanici, jejíž část byla v nedávné minulosti nákladně adaptována na restauraci. Mimořádně náročné bylo založení stavby na plovoucích pilotách v tekutých píscích o průměru 1,1 m a hloubce do 18-ti m, realizovaných metodou CFA v těsné blízkosti stávajícího objektu a inženýrských sítí. Trakty garsonek v kontaktu se štíty okolních domů jsou konzolově vysunuté pomocí stěnových nosníků.

pdf přílohy:
Situace [*.pdf]
Půdorys 1.np [*.pdf]
Půdorys 3.np [*.pdf]
Půdorys 6.np [*.pdf]
Řez A [*.pdf]