ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Stavba: Komplexní rehabilitační centrum Nemocnice R+S Benešov, a.s.
Investor: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Generální dodavatel: BDS Benešov s.r.o.. ABP Holding, a.s.
Autor: Ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: Ing. arch. Martin Krtouš, Ing. arch. Pavla Homolková, Ing. Aleš Novotný
Atelier: STA, projektový ateliér, v.o.s., Nezávislé projektové ateliéry, s.r.o.
Odpovědný projektant: Technico Opava s.r.o.
Studie: 2017
DSP + DPS: 2019
Realizace: 2019-2020

POPIS PROJEKTU:
Nemocnice R+S v Benešově je specifická vyhlášenou ortopedií. Rehabilitační pavilon zajišťuje následnou pooperační péči tomuto oboru. V kontextu nemocnice jsme pavilon vnímali na pomezí nemocnice a lázní a snažili jsme se jej proto vytvořit jako maximálně civilní stavbu. Stavba tvoří nový vstupní pavilon do celého nemocničního areálu, čímž jej výrazně ovlivňuje.Objekt obsahuje RH v parteru kavárnu a vstupní náměstí „celo areálového“ významu.Hlavní vstup je umístěn osově na hlavní a jedinou přístupovou komunikaci do nemocnice a je kryt výrazným převisem zajištěným konzolovými stěnovými nosníky v úrovni 2NP. Pavilon je umístěn do zářezu ve svahu, západní fasáda má kontakt s terénem na úrovni 1NP, východní fasáda má kontakt s terénem na úrovni 2NP přes lůžkové pokoje s výstupy na terasu. Architektura je inspirována atmosférou rezidenčních sanatorií 20. a 30. let. Měřítko stavby bylo záměrně redukováno do „placaté“ siluety funkcionalistické vily.
Dispozice je založena na podélně orientovaném 5-ti traktu. Dominantním prvkem je vertikální průlom vzniklý odsunutím východního traktu a umožňující bazilikální osvětlení nejnižší úrovně denním světlem. Na úrovni 1NP tak vzniká vnitřní „kolonáda“ a na úrovni 2NP galerie. Ve východním osluněném traktu 1NP jsou kromě kavárny nejfrekventovanější ambulance a fyzioterapie. V západním hlubokém traktu bez denního osvětlení je technické zázemí, elektro procedury a vodní procedury včetně bazén. Druhé podlaží je kompletně lůžkové, jedná se o „dvojoddělení“ se společným zázemím ve středovém traktu 3NP obsahuje samostatně přístupný úsek velké tělocvičny, individuální fyzioterapii a zázemí a zázemí lékařů a zdravotnického personálu. Ustupující podlaží umožňuje kontakt s exteriérem přes individuální terasy.

pdf přílohy:
Situace 3d [*.jpg]
Situace [*.pdf]
Půdorys 1.np [*.pdf]
Půdorys 2.np [*.pdf]
Půdorys 3.np [*.pdf]
Řezy [*.pdf]