ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Stavba: Přístavba chirurgického pavilonu a centrální vstupní pavilon Nemocnice R+S v Benešově
Investor: Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově
Generální projektant: Nezávislé projektové ateliéry, s.r.o. a STA, projektový ateliér, v.o.s.
Autor: ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: ing. arch. Martin Krtouš, Ing. arch. Pavla Homolková, Ing. Milada Skládalová Hálková, Ing. Kateřina Božková, Ing. Aleš Novotný
Statika: B2K design, s.r.o., Ing. Roman Balík, Ing. Jaromír Hadrava
ZTI: Ing. Michal Albrecht
VZT: Ing. Petr Janeček
EI+SLP: MPE, s.r.o., Martin Počta
MP: Ing. Zdeněk Kvapil
UT: Ing. Pavel Míka
PBŘ: Emilie Lišková
Stupeň: studie, DUR, DSP, DPS, realizace

POPIS PROJEKTU:
Návrh propojuje dva hlavní pavilony nemocnice, čímž přetváří staré pavilonové schéma ve schéma multiblokové. Multiblokový systém spojuje výhodu izolace pavilónového systému a komunikační výhody monobloku. Do těžiště areálového parku je doplněn centrální vstupní objekt, který váže veškerý radiální pohyb pěších a zároveň využívá okružního pohybu sanitek a aut. S okolními pavilony je vstupní pavilon propojen nadzemními spojovacími koridory. Výškové převýšení svažitého terénu objekt využívá k potřebnému vytvoření různých světlých výšek severní vstupní haly a jižního krytého předjezdu sanitek. Objekt je rovněž koncipován tak, aby jej bylo možné obejít po obvodě pod převisem druhého podlaží „suchou nohou“. Nezdravotnická náplň objektu je rovněž v každém ohledu centrální - centrální vstupní hala, centrální konferenční sál a centrální knihovna. Zásadní je vytvoření nového centrálního vstupu, který umožňuje okamžitou eliminaci ostatních vstupů do monobloku a absolutní kontrolu nad pohybem osob v celé nemocnici. Tento koncept má význam zejména ve stavech epidemií a pandemií. Systém flexibility vstupů rovněž nabízí škálu možností pro případný zásah při teroristickém útoku. Z hlediska prostorové kompozice a hmotového řešení návrh doplňuje přístavbou hmotu stávajícího měřítka chirurgického pavilonu. Naopak hmota centrálního vstupního pavilonu umístněná do parku je redukována do měřítka vily. Transparentní hmota koridoru na subtilních sloupových vazbách se v rámci celé kompozice hmotově uplatňuje nejméně.

pdf přílohy:
Půdorys 1.np [*.pdf]
Půdorys 2.np [*.pdf]
Půdorys 3.np [*.pdf]
Půdorys 4.np [*.pdf]
Půdorys 5.np [*.pdf]
Půdorys 6.np [*.pdf]