Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6


STA, projektový ateliér, v.o.s. byl založen v roce 2003. V roce 2021 proběhla změna právní formy na s.r.o. Zabýváme se kompletní projektovou přípravou staveb a inženýrskou činností, včetně obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Páteř týmu tvoří dlouhodobě spolupracující skupina zkušených a autorizovaných osob. Téměř všechny projekty zpracováváme od studie po realizační dokumentaci včetně interiéru a autorský dozor. V rámci navrhovaných staveb řešíme vždy širší urbanistický kontext, v případě potřeby zpracováváme i územně plánovací dokumentace nebo jejich změny. Pravidelně se účastníme veřejných architektonických soutěží na společensky významná témata. V rámci naší každodenní praktické činnosti zahrnující intenzivní výkon autorského dozoru jsme zvyklí na tlak ze strany investora spočívající ve snaze o efektivní využití investičních prostředků. Za dobu své existence jsme navrhli mnoho realizací a získali řadu ocenění v oblasti architektury občanských, bytových, zdravotnických, průmyslových a sportovních staveb.

Zajišťujeme vypracování urbanistických a architektonických studií, návrhů staveb a vizualizací, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, pro výběr dodavatele, pro realizaci stavby, skutečného provedení stavby, výrobní dokumentace, návrhu a dokumentace interiérů, výkon technického a autorského dozoru, projednání staveb a zastupovávání klienta ve správních řízeních a dalších speciální požadavky investora. Součástí je vždy přímo či externě zpracovaná dokumentace přípojek a rozvodů inženýrských sítí, statické posouzení objektů, geodetické zaměření, požárně bezpečnostního řešení. Součástí může být rovněž zajištění speciálních posudků - EIA, akustické posudky,emisní a rozptylové studie.

Aktuální projekty zpracováváme také metodou BIM. V rámci své činnosti přímo provozujeme a využíváme zejména softwarové a technologické vybavení a platformy ArchiCAD, Twinmotion, Artlantis, Rhino, V- Ray, Trimble Real Works, RIB SW iTWO structure fem SLAB, RIBtec RTool, 3D tiskárny PRUSA, Prostorový 3D scan - Trimble X7 [Video]


Ing. arch. Zbyněk Skala
Vedoucí ateliéru
Autorizovaný architekt

Číslo autorizace: 2963
Typ autorizace: A

Ing. arch. Martin Krtouš
zástupce vedoucího ateliéru Strakonice
architekt


Ing. arch. Pavla Homolková
zástupce vedoucího ateliéru Praha
autorizovaný architekt

Číslo autorizace: 4960
Typ autorizace: A1

Ing. arch. Klára Skalová
autorizovaný architekt, koordinátor BOZP
Číslo autorizace: 4960
Typ autorizace: A1

Ing. Kateřina Božková
stavební inženýr

Ing. Aneta Klasová
stavební inženýr

Ing. arch. Eliška Marková
architekt

Ing. arch. Martin Krejčí
architekt

Ing. arch. Lucie Ryšavá
architekt

Ing. Aleš Novotný
stavební inženýr, rozpočtář


EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Ing. Jiří Neumitka
autorizovaný inženýr
Číslo autorizace: 0100648
Typ autorizace: IP

Ing. arch. Tomáš Rezek

Bohumil Kouba
3D tisk, webmaster